Disclaimer

Inhoudsopgave

Geen financieel adviseur

Wij zijn geen financieel adviseur en de informatie op deze website is geen financieel advies. Alle informatie op deze website is informatief en geen aanbeveling om iets te kopen of verkopen. Raadpleeg een deskundige bij het maken van financiële beslissingen en investeer alleen geld dat je kunt missen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen investeringen.

Advies

Het handelen in digitale (crypto)valuta brengt een significant risico met zich mee. Elke financiële product is onderhevig aan grote prijsschommelingen en kan zelfs waardeloos worden. De cryptomarkt is 24/7 gaande en kan ieder moment van de dag grote prijsdalingen meemaken. Ieder bezoeker wordt verzocht om integraal onderzoek te doen alvorens besloten wordt om over te gaan tot aankoop van cryptomunten. Ons advies aan de bezoeker van de website is tevens om zich voorafgaand aan het besluit om cryptomunten aan te schaffen zich te laten informeren door een onpartijdig professioneel partij.

CryptoSuccesGids is niet verantwoordelijk voor hetgeen wat u met de door CryptoSuccesGids opgegeven informatie doet. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening. Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen zijn vaak erg volatiel. Investeer alleen geld dat u kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en bent u al uw geld kwijt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CryptoSuccesGids is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Informatie

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site of producten getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. De informatie op het moment van dit schrijven als feit wordt vermeld, kan verouderd raken of op een later tijdstip niet meer van toepassing zijn.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.